Maatregelen veiligheid koolmonoxide

Maatregelen veiligheid koolmonoxide

Onderzoek veiligheidsraad Koolmonixidemelders

Omdat er te veel ongelukken gebeurde met koolmonoxide heeft de veiligheidsraad enige tijd geleden een onderzoek ingesteld. 46% van de koolmonoxideongevallen gebeurt met een cv-installatie. Het grootste gedeelte van deze cv installaties zijn modern en goed onderhouden. Volgens het rapport waren de oorzaken hiervan:

  • koolmonixide melders die niet goed werken;
  • verbrandingsinstallaties die niet foolproof en failsafe ontworpen zijn;
  • tekortkomingen in vakmanschap bij verschillende installateurs.
 

Lees hier het hele artikel van de Veiligheidsraad.

Maatregelen

Naar aanleiding van het rapport “Koolmonoxide: On­der­schat en on­begrepen gevaar” heeft het kabinet maatregelen genomen.

  • Omdat verschillende keurmerken en certificeringen te weinig garantie bieden voor veilige aanleg heeft de Veiligheidsraad een wettelijk verplichte uniforme erkenningsregeling in te stellen. Het kabinet gaat verplichte en verbeterde erkenningsregelingen nader verkennen en uitwerken.
  • Uit het onderzoek bleek dat niet alle installaties failsafe en foolproof zijn. De Veiligheidsraad heeft daarom wettelijke eisen aanbevolen. Het kabinet probeert om dit in Europese wet- en regelgeving te bewerkstelligen en kijkt daarnaast welke maatregelen er in de tussentijd in Nederland genomen kunnen worden.
  • Het kabinet neemt maatregelen om de overige vier aanbevelingen op te volgen om de betrouw­baarheid en effectivi­teit van koolmonoxidemelders te waarborgen door de testresultaten van koolmono­xidemelders openbaar te maken, de voorlichting over de risico’s van koolmonoxide te ver­be­teren en koolmonoxideongevallen beter te onder­zoe­ken en te registreren.
 

Lees hier het hele artikel van de onderzoeksraad voor Veiligheid

Loodgieter Brabant

De monteurs van Loodgieter Brabant zijn goed opgeleid en deskundig. Daartoe is Loodgieter Brabant onder andere aangesloten bij CV ok. Onze monteurs zorgen er niet alleen voor dat de CV installatie goed afgesteld is en dat de rookgasafvoer goed gebeugeld is. We kijken ook naar de plek in combinatie met het type van de installatie, controleren of de rookgasafvoer goed afgesloten is en of er voldoende ventilatie is. Natuurlijk zijn wij hier nu extra alert op en houden we de ontwikkelingen in de gaten.

 

Bron: https://onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2040/koolmonoxide-onderschat-en-onbegrepen-gevaar/publicatie/1702/maatregelen-genomen-naar-aanleiding-van-rapport-koolmonoxide-onderschat-en-onbegrepen-gevaar 

 

Nu bellen