CV ketel veiligheid

Nieuwe regels CV ketel installatie en onderhoud

Afgelopen tijd is er veel in het nieuws geweest over veiligheid en koolmonixide. Ook op deze website heeft u daarover kunnen lezen. De veiligheidsraad heeft onderzoek gedaan waaruit bleek dat 46% van de koolmonoxide ongevallen gebeurt met een cv-installatie. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn volgens het onderzoek:

  • koolmonixide melders die niet goed werken;
  • verbrandingsinstallaties die niet foolproof en failsafe ontworpen zijn;
  • tekortkomingen in vakmanschap bij verschillende installateurs.

Wettelijke erkenning van cv-installateurs

Naar aanleiding van het onderzoek van de veiligheidsraad is UNETO-VNI een lobby gestart voor een wettelijke erkenning van cv-installateurs. En met een positief resultaat! Deze week is bekend geworden dat vanaf 1 januari 2019 alleen nog erkende verwarmingsbedrijven met vakbekwaam personeel cv-ketels en warmwatertoestellen mogen aanleggen en onderhouden. Dat geldt ook voor de kanalen voor luchttoevoer en rookgasafvoer. De instanties die de erkenningsregelingen beheren zullen de werkzaamheden van erkende bedrijven via steekproeven controleren.

Verder zal de overheid op Europees niveau een lobby gaan voeren om sensoren voor koolmonoxide in CV ketels verplicht te stellen en zal er in februari een publiekscampagne worden opgestart worden om bewustzijn te creëren rond de gevaren van koolmonoxide en de aandacht te vestigen op veilige CO-melders.

Loodgieter Brabant voldoet aan de verplicht gestelde eisen

De monteurs van Loodgieter Brabant zijn goed opgeleid en deskundig in onder andere CV ketel installatie en onderhoud. Loodgieter Brabant is aangesloten bij UNETO VTI en bij CV OK en voldoet aan de verplicht gestelde eisen voor het installeren en onderhouden van CV installaties. Onze monteurs zorgen er niet alleen voor dat de CV installatie goed afgesteld is en dat de rookgasafvoer goed gebeugeld is. We kijken ook naar de plek in combinatie met het type van de installatie, controleren of de rookgasafvoer goed afgesloten is en of er voldoende ventilatie is.

CV ketel onderhoud

Voor veiligheid is het onderhoud aan een CV ketel erg van belang. Zeker als u al een wat oudere CV ketel heeft. Maar veiligheid is niet de enige reden om uw CV ketel goed te onderhouden. Lees hier meer over in het artikel 5 redenen voor CV ketel onderhoud.

Wij komen graag bij u langs voor het onderhoud aan uw CV ketel. Bel ons op +31 (0)6-14 68 81 97 of vul het contactformulier in. U kunt bij ons ook een CV ketel onderhoudsabonnement afsluiten.

Nu bellen